Flotila pod kontrolou

Asistenčný systém pre vodičov

Znížte riziko havárií a poistných udalostí. Pokročilý asistenčný
systém pre vodičov (ADAS) sleduje a stráži udržiavanie vozidiel
v správnom jazdnom pruhu a varuje pred zrážkou.

Flotila pod kontrolou

Asistenčné
systém
pre vodičov

Znížte riziko havárií a poistných
udalostí. Pokročilý asistenčný
systém pre vodičov (ADAS) sleduje
a stráži udržiavanie vozidiel
v správnom jazdnom pruhu
a varuje pred zrážkou.

Asistenčný systém pre vodičov
zvyšuje bezpečnosť aj komfort
pri riadení.

check-fleet
Bezpečnosť
na prvom mieste
Kamera s displejom upozorní
vodiča na zvýšenú rýchlosť,
varuje pred čelným nárazom,
vyjdením z pruhu bez blikania,
kolízií s chodcom
alebo s vozidlom.
check-fleet
Nižšia
nehodovosť
Asistenčný systém pre vodičov
znižuje riziko nehôd až o 43 %
a riziko čelnej zrážky až o 95 %.
check-fleet
Náklady
pod kontrolou
ADAS systém je napojený
na náš softvér, ktorý
hodnotí štýl jazdy vodičov
a tiež umožňuje kontrolovať
spotrebu paliva a opotrebenie
vozidlá.

Asistenčný systém
pre vodičov zvyšuje
bezpečnosť
aj komfort
pri riadení.

check-fleet
Bezpečnosť
na prvom mieste
Kamera s displejom upozorní
vodiča na zvýšenú rýchlosť,
varuje pred čelným nárazom,
vyjdením z pruhu bez blikania,
kolízií s chodcom
alebo s vozidlom.
check-fleet
Nižšia
nehodovosť
Asistenčný systém pre vodičov
znižuje riziko nehôd až o 43 %
a riziko čelnej zrážky až o 95 %.
check-fleet
Náklady
pod kontrolou
ADAS systém je napojený
na náš softvér, ktorý
hodnotí štýl jazdy vodičov
a tiež umožňuje kontrolovať
spotrebu paliva a opotrebenie
vozidlá.

Funkcia systému ADAS

Systém varovania pred zrážkou alebo vyjazdením z jazdného pruhu
upozorňuje vodiča na nebezpečenstvo prostredníctvom zvukového
a vizuálneho varovania.
Pomocou algoritmu vypočítava
vzdialenosť a rýchlosť približovania sa k vozidlu.

check-fleet
Varovanie pred zrážkou s chodcom
Kamera do auta s displejom upozorňuje vodiča
na chodca, ktorý sa objaví v smere jeho jazdy.
check-fleet
Varovanie pred čelným nárazom
Systém varovania vodiča zvukovo a vizuálne upozorní,
že môže dôjsť k čelnému nárazu. Napríklad s vozidlom,
ktoré náhle zabrzdí.
check-fleet
Varovanie pred vyjazdením z jazdného pruhu
Kamera má funkciu sledovania jazdného pruhu a vodiča
varuje pred neúmyselným vyjdením z pruhu.
check-fleet
Alarm pri rozjazde vozidla pred vami
Štartovací alarm upozorní vodiča, aby sa rozbehol, ak
sa do 2 sekúnd od rozbehnutia vozidla, ktoré ide pred ním,
sám nerozbehne.
check-fleet
Varovanie pred blížiacim sa vozidlom
Vďaka zvukovému a vizuálnemu varovaniu dostáva vodič
upozornenie, že môže dôjsť k zrážke s blížiacim
sa vozidlom.
check-fleet
Digitálny videorekordér
Scény pred a po nehode zaznamenáva videorekordér
v HD kvalite na micro SD kartu.

Funkcia systému
ADAS

Najmodernejšie technológie
umožňujú mať prehľad o aktuálnej
polohe monitorovaných vozidiel
aj históriu realizovaných trás.
Základom je GPS lokátor, ktorý
sa stará o zber všetkých dát.
Tá putujú do nášho systému,
kde sa premení na užitočné
výstupy potrebné na správu
vozového parku. Vedľa
základných informácií sú
k dispozícii tiež údaje o vozidle,
vodiči, tankovanie aj spotrebe.

check-fleet
Varovanie pred zrážkou s chodcom
Kamera do auta s displejom
upozorňuje vodiča na chodcov,
ktorý sa objaví v smere jeho jazdy.
check-fleet
Varovanie
pred čelným
nárazom
Systém varovania vodiča zvukovo
a vizuálne upozorní, že môže
dôjsť k čelnému nárazu.
Napríklad s vozidlom,
ktoré náhle zabrzdí.
check-fleet
Varovanie pred vyjazdením
z jazdného pruhu
Kamera má funkciu sledovania
jazdného pruhu a vodiča varuje
pred neúmyselným vyjdením z pruhu.
check-fleet
Alarm pri rozjazde
vozidlá pred vami
Štartovací alarm upozorní
vodiča, aby sa rozbehol, ak
sa do 2 sekúnd od rozbehnutia
vozidlá, ktoré ide
pred ním, sám nerozbehne.
check-fleet
Varovanie pred blížiacim
so vozidlom
Vďaka zvukovému a vizuálnemu varovaniu
dostáva vodič upozornenie, že môže
dôjsť k zrážke
s blížiacim sa vozidlom.
check-fleet
Digitálny videorekordér
Scény pred a po nehode zaznamenáva
videorekordér v HD kvalite na micro SD kartu.

ADAS systémy budú čím ďalej častejšie dodávané do vozidiel už vo výrobe, pretože významne prispievajú k bezpečnosti na cestách. V súčasnej dobe to tak ale ešte nie je, a preto správcovia vozového parku riešia, ako bez veľkých investícií:


1
znížiť náklady na vysoké
poistné z dôvodu vyššieho
počtu nehôd.
2
zvýšiť bezpečnosť vodičov tým,
že budú hodnotiť a zlepšovať štýl ich jazdy.
Riešením je ADAS kamera s displejom, ktorá je montovaná do vozidla dodatočne. Vďaka prepojeniu s GPS zariadením vo vozidle odovzdáva údaje o nebezpečných udalostiach do reportu hodnotenia vodiča, a tým pomáha vyhodnotiť štýl jazdy vodiča a znížiť nehodovosť.

ADAS systémy budú čím ďalej častejšie dodávané do vozidiel už vo výrobe, pretože významne prispievajú k bezpečnosti na cestách. V súčasnej dobe to tak ale ešte nie je, a preto správcovia vozového parku riešia, ako bez veľkých investícií:


1
znížiť náklady na vysoké poistné z dôvodu vyššieho počtu nehôd.
2
zvýšiť bezpečnosť vodičov tým, že budú hodnotiť a zlepšovať štýl ich jazdy.
Riešením je ADAS kamera s displejom, ktorá je montovaná do vozidla dodatočne. Vďaka prepojeniu s GPS zariadením vo vozidle odovzdáva údaje o nebezpečných udalostiach do reportu hodnotenia vodiča, a tým pomáha vyhodnotiť štýl jazdy vodiča a znížiť nehodovosť.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Naši zákazníci

Satelitné sledovanie ponúka riešenie monitoringu vozidiel pre malé aj veľké firmy
Pozrite sa, ako ho efektívne používajú niektorí naši vážení zákazníci.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Naši zákazníci

Satelitné sledovanie ponúka riešenie
monitoringu vozidiel pre malé aj veľké firmy
Pozrite sa, ako ho efektívne používajú
niektorí naši vážení zákazníci.

Firmě Rohlík Group jsme ušetřili 77%
původních nákladů na monitoring
vozidel
a s tím spojené sledování
teplotního řetězce.


Používání GPS fleet management
systému je dnes již nezbytnou
samozřejmostí
a je jich na trhu
mnoho některé se základní
funkcionalitou některé pokročilé.
Systém sám o sobě ale nestačí.
Důležité je mít oporu v jeho
poskytovateli, který musí být spolehlivý,
profesionální a flexibilní.
V tom všem
se Ecofleet CZ s.r.o.
osvědčil ve všech
zemích, kde Rohlík Group působí.


Jiří Hanzlík
Rohlík Group - Group Head of Mobility
Evropský lídr kvality balíkových služeb,
společnost GLS, zvolila v České
republice pro zajištění bezpečnosti
a spolehlivosti své přepravní sítě
monitoring vozidel pomocí systémů
Ecofleet.

Společně s online sledováním statusu
zásilek je zajištěna spolehlivá přeprava
balíků po celé ČR do 24 hodin a do
ostatních evropských zemí za 1-4 dny.
Přední opravce železničních kolejových
vozidel, člen Skupiny České dráhy -
provádí opravy a modernizace
elektrických a motorových vozů,
ucelených jednotek, osobních vozů
a funkčních celků železničních
kolejových vozidel.

Pro správu svých referentských vozidel
a jejich přesuny mezi jednotlivými
provozními středisky oprav využívá
modul Rezervace , díky němuž má vždy
aktuální přehled o statistikách využití
těchto vozidel

jasne a zrozumiteľne

Kompletný prehľad o vozidle

Prehľad a popis jednotlivých modulov v aplikácii, ktoré vám poskytujú
absolútny prehľad o vašom vozovom parku

jasne a zrozumiteľne

Kompletné
prehľad o vozidle

Vďaka GPS sledovanie sú
pre vás v monitorovacom
systému sú pre vás všetkých
potrebné informácie ľahko dostupné.

Vyskúšajte DEMO
verziu zadarmo.

Na jedno kliknutie získate bezplatný prístup
na aplikáciu Ecofleet. Nech viete, do čoho idete!

Vyskúšajte DEMO
verziu zadarmo.

Na jedno kliknutie získate bezplatný prístup
na aplikáciu Ecofleet. Nech viete, do čoho idete!

S nami je to jednoduché

Svoj vozový park môžete mať pod kontrolou do 24 hodín.

1
Zber dát
Dohovoríme sa na prehliadke
na mieste alebo
všetko vyriešime on-line
2
Analýza
Zistíme problémy,
možnosti úspor
a príležitosti na zlepšenie
3
Odporúčanie
Zašleme vám prehľadný
výstup spolu s nezáväznou
ponukou riešenia
Bez zložitej montáže
GPS tracker na sledovanie áut je možné zapojiť nielen skryto vo vozidle ale napríklad aj
do OBD konektora alebo do 12V zásuvky napájania. V oboch prípadoch ide o jednoduché napojenie, takže sa vyhnete zložitej montáži. Pri predaji vozidla tracker jednoducho
premiestnite.

S nami je to
jednoduché

Svoj vozový park môžete mať
pod kontrolou do 24 hodín.

1
Zber dát
Dohovoríme sa na prehliadke
na mieste alebo
všetko vyriešime on-line
2
Analýza
Zistíme problémy,
možnosti úspor
a príležitosti na zlepšenie
3
Odporúčanie
Zašleme vám prehľadný
výstup spolu s nezáväznou
ponukou riešenia
Bez zložité
montáže
GPS tracker na sledovanie áut je možné
zapojiť nielen skryto vo vozidle
ale napríklad aj do OBD konektora
alebo do 12V zásuvky napájania. V oboch
prípadoch ide o jednoduché zapojenie,
takže sa vyhnete zložitej montáži.
Pri predaji vozidla tracker jednoducho
premiestnite.

Potrebujete poradiť alebo
službu objednať?

Máte otázky? Zavolajte nám:
+420 703 867 444
(Čechy)
+420 704 688 288
(Morava)
+420 704 688 288
(Slovensko)
alebo napíšte na: obchod@satelitnesledovanie.sk

Potrebujete
poradiť alebo
službu objednať?

Máte otázky? Zavolajte nám:
+420 703 867 444
(Čechy)
+420 704 688 288
(Morava)
+420 704 688 288
(Slovensko)
alebo napíšte na:
obchod@satelitnesledovanie.sk

Máte otázku alebo záujem o nezáväznú
ponuku?

Zanechajte nám na seba kontakt a základné
informácie a my sa vám ozveme späť.

Získate vstupnú analýzu ZADARMO
Stačí vám webový prehliadač
Inštalácia zariadenia po celej ČR a SR
MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Máte otázku
alebo záujem

o nezáväznú
ponuku?

Zanechajte nám na seba kontakt a
základné informácie a my sa vám
ozveme späť.

MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Získate vstupnú analýzu
ZADARMO
Stačí vám webový prehliadač
Inštalácia zariadenia po celej
ČR a SR