koľajové vozidlá

Satelitné sledovanie koľajových vozidiel

V oblasti koľajových vozidiel pôsobí spoločnosť Monitoring
RC System s.r.o. od roku 2011. Dodávame komplexné riešenie
od počiatočnej konzultácie, návrhu riešenia, cez schválenie
zmeny konkrétneho typu vozidla na Drážnom úrade, novo
cez ERA, až po inštaláciu a poskytovanie služby spojené
s monitoringom vozidla.

koľajové vozidlá

Satelitné sledovanie koľajových vozidiel

V oblasti koľajových vozidiel pôsobí spoločnosť
Monitoring RC System s.r.o. od roku 2011.
Dodávame komplexné riešenie od počiatočnej
konzultácie, návrhu riešenia, cez schválenie zmeny
konkrétneho typu vozidla na Drážnom úrade,
novo cez ERA, až po inštaláciu a poskytovanie
služby spojené s monitoringom vozidla.


check-fleet
Monitorovanie polohy a aktuálneho stavu
Za každej situácie máte prehľad o aktuálnej polohe koľajového vozidla. Z vozidla sú prenášané informácie nielen o polohe ale aj o identifikácii rušňovodiča, údajoch z rýchlomeru, teplote pracoviska, pripojených ťahaných vozidlách, množstve paliva v nádrži a mnohé ďalšie.
check-fleet
Upozornenie na nezrovnalosti
Dispečingu sú odovzdávané informácie o neoprávnenom
pohybu vo vozidle, krádeži paliva alebo prípadnom požiari
či vstupu nepovolanej osoby do vozidla.
check-fleet
Jednoduchšie odovzdávanie informácií
Medzi vozidlom a dispečerom dochádza k obojstrannej
komunikáciu. Z vozidla sú odovzdávané aj informácie
o splnení úlohy alebo prekročení zadanej hodnoty
(teplota, rýchlosť).
check-fleet
Kontrola spotreby PHM
Systém pomocou palivových sond monitoruje množstvo
natankovaných a spotrebovaných pohonných hmôt.
Vďaka záložnej batérii zvládne zaslať informáciu
o prípadnom nežiaducom ubytku paliva
aj pri úmyselne odpojenej vozidlovej batérii.
check-fleet
Automatizované reporty
Systém zobrazuje pohyb koľajových vozidiel
na mapovom podklade so železničnou sieťou
a automaticky zaznamenáva do reportov počiatky
a konce jázd podľa názvu stanice, čísla koľaje a názvu
hektometra.
Výhradným celosvetovým distribútorom webovej aplikácie satelitnesledovanie.sk
je pre odbor koľajových vozidiel spoločnosť Monitoring RC System s.r.o.
check-fleet
Monitorovanie polohy
a aktuálneho stavu
Za každej situácie máte prehľad
o aktuálnej polohe koľajového
vozidlá. Z vozidla sú
prenášané informácie nielen
o polohe ale tiež
o identifikácii rušňovodiča,
údajoch z rýchlomeru,
teplote pracoviska,
pripojených ťahaných
vozidlách, množstvo paliva
v nádrži a mnohé ďalšie.
check-fleet
Upozornenie
na nezrovnalosti
Dispečingu sú odovzdávané
informácie o neoprávnenom
pohybu vo vozidle, krádeži
paliva alebo prípadnom požiari
či vstupu nepovolanej osoby
do vozidla.
check-fleet
Jednoduchšie odovzdávanie
informácií
Medzi vozidlom a dispečerom
dochádza k obojstrannej
komunikáciu. Z vozidla sú
odovzdávané aj informácie
o splnení úlohy alebo
prekročenie zadanej hodnoty
(teplota, rýchlosť).
check-fleet
Kontrola
spotreby PHM
Systém pomocou palivových
sond monitoruje množstvo
natankovaných
a spotrebovaných pohonných hmôt. Vďaka záložnej batérii
zvládne zaslať informáciu
o prípadnom nežiaducom úbytku paliva aj pri úmyselne
odpojenej vozidlovej batérii.
check-fleet
Automatizované
reporty
Systém zobrazuje pohyb
koľajových vozidiel
na mapovom podklade
so železničnou sieťou a automaticky
zaznamenáva do reportov
počiatky a konce jázd
podľa názvu stanice,
čísla koľaje a názvu
hektometra.
Výhradným celosvetovým distribútorom
webové aplikácie satelitnesledovanie.sk
je pre odbor koľajových vozidiel spoločnosť
Monitoring RC System s.r.o.
Absolútny prehľad
o všetkých vozidlách
Zníženie firemných
nákladov
Zvýšenie efektivity
práca
Odovzdávanie dát
do SAP
a iných systémov
Absolútny prehľad
o všetkých vozidlách
Zníženie firemných
nákladov
Zvýšenie efektivity
práca
Odovzdávanie dát
do SAP
a iných systémov

jasne a zrozumiteľne

Kompletný prehľad o vozidle

Prehľad a popis jednotlivých modulov v aplikácii, ktoré vám poskytujú
absolútny prehľad o vašom vozovom parku

jasne a zrozumiteľne

Kompletné
prehľad o vozidle

Vďaka GPS sledovanie sú
pre vás v monitorovacom
systému sú pre vás všetkých
potrebné informácie ľahko dostupné.

Vyskúšajte DEMO
verziu zadarmo.

Na jedno kliknutie získate bezplatný prístup
na aplikáciu Ecofleet. Nech viete, do čoho idete!

Vyskúšajte DEMO
verziu zadarmo.

Na jedno kliknutie získate bezplatný prístup
na aplikáciu Ecofleet. Nech viete, do čoho idete!

S nami je to jednoduché

Svoj vozový park môžete mať pod kontrolou do 24 hodín.

1
Zber dát
Dohovoríme sa na prehliadke
na mieste alebo
všetko vyriešime on-line
2
Analýza
Zistíme problémy,
možnosti úspor
a príležitosti na zlepšenie
3
Odporúčanie
Zašleme vám prehľadný
výstup spolu s nezáväznou
ponukou riešenia
Bez zložitej montáže
GPS tracker na sledovanie áut je možné zapojiť nielen skryto vo vozidle ale napríklad aj
do OBD konektora alebo do 12V zásuvky napájania. V oboch prípadoch ide o jednoduché napojenie, takže sa vyhnete zložitej montáži. Pri predaji vozidla tracker jednoducho
premiestnite.

S nami je to
jednoduché

Svoj vozový park môžete mať
pod kontrolou do 24 hodín.

1
Zber dát
Dohovoríme sa na prehliadke
na mieste alebo
všetko vyriešime on-line
2
Analýza
Zistíme problémy,
možnosti úspor
a príležitosti na zlepšenie
3
Odporúčanie
Zašleme vám prehľadný
výstup spolu s nezáväznou
ponukou riešenia
Bez zložité
montáže
GPS tracker na sledovanie áut je možné
zapojiť nielen skryto vo vozidle
ale napríklad aj do OBD konektora
alebo do 12V zásuvky napájania. V oboch
prípadoch ide o jednoduché zapojenie,
takže sa vyhnete zložitej montáži.
Pri predaji vozidla tracker jednoducho
premiestnite.

Potrebujete poradiť alebo
službu objednať?

Máte otázky? Zavolajte nám:
+420 703 867 444
(Čechy)
+420 704 688 288
(Morava)
+420 704 688 288
(Slovensko)
alebo napíšte na: obchod@satelitnesledovanie.sk

Potrebujete
poradiť alebo
službu objednať?

Máte otázky? Zavolajte nám:
+420 703 867 444
(Čechy)
+420 704 688 288
(Morava)
+420 704 688 288
(Slovensko)
alebo napíšte na:
obchod@satelitnesledovanie.sk

Máte otázku alebo záujem o nezáväznú
ponuku?

Zanechajte nám na seba kontakt a základné
informácie a my sa vám ozveme späť.

Získate vstupnú analýzu ZADARMO
Stačí vám webový prehliadač
Inštalácia zariadenia po celej ČR a SR
MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Máte otázku
alebo záujem

o nezáväznú
ponuku?

Zanechajte nám na seba kontakt a
základné informácie a my sa vám
ozveme späť.

MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Získate vstupnú analýzu
ZADARMO
Stačí vám webový prehliadač
Inštalácia zariadenia po celej
ČR a SR