poľnohospodárska technika

Satelitné sledovanie
poľnohospodárskej techniky

Vďaka GPS lokátoru budete sledovať všetky svoje stroje
priamo na mapách. Môžete kontrolovať odvedenú
prácu, zamedziť zbytočným prestojom a vďaka
prehľadným reportom znížiť celkovú spotrebu
paliva.

poľnohospodárska technika

Satelitné sledovanie
poľnohospodárskej techniky

Vďaka GPS lokátoru budete sledovať všetky svoje stroje
priamo na mapách. Môžete kontrolovať odvedenú
prácu, zamedziť zbytočným prestojom a vďaka
prehľadným reportom znížiť celkovú spotrebu
paliva.


check-fleet
Prehľad v reálnom čase
Majte jasný prehľad o tom, kde vaše stroje sú,
akú činnosť vykonávajú akými nadstavbami a na ako dlho budú ešte vyťažené.
check-fleet
Registr pôdy - LPIS (eAGRI)
Do mapových podkladov pre GPS monitoring je možné nahrať
i mapy pôdneho registra pre poľnohospodárske dotácie - LPIS.
Ľahko tak získate prehľad o využití pôdy v rámci vášho
podnikania. LPIS podklady vám tak uľahčia prácu
so poľnohospodárskou technikou od polí po zalesnené oblasti.
check-fleet
Zabezpečenie strojov
Pri strojoch vybavených GPS lokátormi je mnohonásobne vyšší
pravdepodobnosť, že ich v prípade odcudzenia dohľadáte.
check-fleet
Kontrola spotreby paliva
Sledujte spotrebu vozidla, meranú počítačmi
vozidlá - zbernice CAN alebo prietokomery, s výstupom
na prehľadných grafoch a reportoch. Vďaka tomu
dokážete rýchlo vyhodnotiť, či dochádza k stratám.
check-fleet
Nástroje dispečingu
Vodič sa nemusí stretávať s dispečerom, aby vedel,
čo kedy a kde má robiť. Úlohy dostáva prostredníctvom aplikácie, a tak presne vie, čo má splniť.
check-fleet
Prehľad v reálnom
čase
Majte jasný prehľad o tom,
kde vaše stroje sú,
akú činnosť vykonávajú
akými nadstavbami a na ako
dlho budú ešte vyťažené.
check-fleet
Registr pôdy - LPIS (eAGRI)
Do mapových podkladov
pre GPS monitoring je možné
nahrať aj mapy pôdneho
registru pre poľnohospodárske
dotácie - LPIS. Ľahko tak
získate prehľad o využití pôdy
v rámci vášho podnikania.
LPIS podklady vám tak uľahčia
prácu s poľnohospodárskou
technikou od polí
po zalesnenej oblasti.
check-fleet
Zabezpečenie strojov
Pri strojoch vybavených GPS
lokátory je mnohonásobne
vyššia pravdepodobnosť,
že je v prípade odcudzenia
dohľadáte.
check-fleet
Kontrola spotreby
paliva
Sledujte spotrebu vozidla,
meranú počítaču
vozidlá - zbernica CAN alebo
prietokomery, s výstupom
na prehľadných grafoch
a reportoch. Vďaka tomu
dokážete rýchlo vyhodnotiť,
ak dochádza k stratám.
check-fleet
Nástroje dispečingu
Vodič sa nemusí stretávať
s dispečerom, aby vedel,
čo kedy a kde má robiť.
Úlohy dostáva prostredníctvom
aplikácie, a tak presne vie,
čo má splniť.
Absolútny prehľad
nad vozovým parkom
Zníženie firemných
nákladov
Zvýšenie efektivity
práca
Ochrana vozidla proti
krádeži
Absolútny prehľad
nad vozovým parkom
Zníženie firemných
nákladov
Zvýšenie efektivity
práca
Ochrana vozidla proti
krádeži

jasne a zrozumiteľne

Kompletný prehľad o vozidle

Prehľad a popis jednotlivých modulov v aplikácii, ktoré vám poskytujú
absolútny prehľad o vašom vozovom parku

jasne a zrozumiteľne

Kompletné
prehľad o vozidle

Vďaka GPS sledovanie sú
pre vás v monitorovacom
systému sú pre vás všetkých
potrebné informácie ľahko dostupné.

Vyskúšajte DEMO
verziu zadarmo.

Na jedno kliknutie získate bezplatný prístup
na aplikáciu Ecofleet. Nech viete, do čoho idete!

Vyskúšajte DEMO
verziu zadarmo.

Na jedno kliknutie získate bezplatný prístup
na aplikáciu Ecofleet. Nech viete, do čoho idete!

S nami je to jednoduché

Svoj vozový park môžete mať pod kontrolou do 24 hodín.

1
Zber dát
Dohovoríme sa na prehliadke
na mieste alebo
všetko vyriešime on-line
2
Analýza
Zistíme problémy,
možnosti úspor
a príležitosti na zlepšenie
3
Odporúčanie
Zašleme vám prehľadný
výstup spolu s nezáväznou
ponukou riešenia
Bez zložitej montáže
GPS tracker na sledovanie áut je možné zapojiť nielen skryto vo vozidle ale napríklad aj
do OBD konektora alebo do 12V zásuvky napájania. V oboch prípadoch ide o jednoduché napojenie, takže sa vyhnete zložitej montáži. Pri predaji vozidla tracker jednoducho
premiestnite.

S nami je to
jednoduché

Svoj vozový park môžete mať
pod kontrolou do 24 hodín.

1
Zber dát
Dohovoríme sa na prehliadke
na mieste alebo
všetko vyriešime on-line
2
Analýza
Zistíme problémy,
možnosti úspor
a príležitosti na zlepšenie
3
Odporúčanie
Zašleme vám prehľadný
výstup spolu s nezáväznou
ponukou riešenia
Bez zložité
montáže
GPS tracker na sledovanie áut je možné
zapojiť nielen skryto vo vozidle
ale napríklad aj do OBD konektora
alebo do 12V zásuvky napájania. V oboch
prípadoch ide o jednoduché zapojenie,
takže sa vyhnete zložitej montáži.
Pri predaji vozidla tracker jednoducho
premiestnite.

Potrebujete poradiť alebo
službu objednať?

Máte otázky? Zavolajte nám:
+420 703 867 444
(Čechy)
+420 704 688 288
(Morava)
+420 704 688 288
(Slovensko)
alebo napíšte na: obchod@satelitnesledovanie.sk

Potrebujete
poradiť alebo
službu objednať?

Máte otázky? Zavolajte nám:
+420 703 867 444
(Čechy)
+420 704 688 288
(Morava)
+420 704 688 288
(Slovensko)
alebo napíšte na:
obchod@satelitnesledovanie.sk

Máte otázku alebo záujem o nezáväznú
ponuku?

Zanechajte nám na seba kontakt a základné
informácie a my sa vám ozveme späť.

Získate vstupnú analýzu ZADARMO
Stačí vám webový prehliadač
Inštalácia zariadenia po celej ČR a SR
MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Máte otázku
alebo záujem

o nezáväznú
ponuku?

Zanechajte nám na seba kontakt a
základné informácie a my sa vám
ozveme späť.

MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Získate vstupnú analýzu
ZADARMO
Stačí vám webový prehliadač
Inštalácia zariadenia po celej
ČR a SR