Spojte sa s najlepšími

Vyskúšajte
Satelitné sledovanie

Najpokročilejší systém pre sledovanie a správu vozidiel.

Satelitné
sledovanie
šetrí
váš čas

Spojte sa s najlepšími

Vyskúšajte
Satelitné
sledovanie

Najpokročilejší systém pre sledovanie
a správu vozidiel.

Satelitné
sledovanie
šetrí váš čas

Získajte prístup zadarmo

Vyplňte nižšie uvedené údaje a na uvedený e-mail vám obratom
zašleme odkaz s prístupmi k aplikácii Satelitné sledovanie.

MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Nie ste fanúšik
formulárov alebo jednoducho
chcete len viac
informácií?
volajte:
píšte:

Získajte časovo
neobmedzený prístup

Sledovanie pohybu a smeru
Podrobnosti o stave vozidlá
Prehrávanie jázd vozidiel
Kniha jázd a prehľad jázd
Prehľad oblastí a udalostí
Zákazníci a body záujmu
Náklady a pripomienky
Prehľad rezervacií
Ukážka modulu KPI

Získajte prístup zadarmo

Vyplňte nižšie uvedené údaje a na uvedený
e-mail vám obratom zašleme odkaz
s prístupmi k aplikácii Satelitné sledovanie.

MENO A PRIEZVISKO
NÁZOV SPOLOČNOSTI
E-MAIL
TELEFÓN
POČET VOZIDIEL

Nie ste fanúšik formulárov
alebo jednoducho chcete len viac
informácií?
volajte:
píšte:

Získajte časovo
neobmedzený prístup

Sledovanie pohybu a smeru
Podrobnosti o stave vozidlá
Prehrávanie jázd vozidiel
Kniha jázd a prehľad jázd
Prehľad oblastí a udalostí
Zákazníci a body záujmu
Náklady a pripomienky
Prehľad rezervacií
Ukážka modulu KPI
Dôverujú nám veľké spoločnosti aj podnikatelia. Referencie
Dôverujú nám veľké spoločnosti aj
podnikatelia. Referencie

VOZOVÝ PARK POD KONTROLOU

Sledujeme všetko, čo je v pohybe

Poskytujeme 100% prehľad, zvyšujeme efektivitu, strážime
bezpečnosť a upozorňujeme na nezrovnalosti v polohe.

VOZOVÝ PARK POD KONTROLOU

Sledujeme všetko,
čo je v pohybe

Poskytujeme 100% prehľad, zvyšujeme
efektivitu, strážime bezpečnosť a
upozorňujeme na nezrovnalosti v
polohe.